Information om covid-19 från SiljaLine

Information från SiljaLine

Vår högsta prioritet på Tallink Silja är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi följer de instruktioner och rekommendationer som kommer från olika myndigheter och branschorganisationer. I Sverige främst Folkhälsomyndigheten och föreningen Svensk Sjöfart. Vi rekommenderar resenärer som har frågor kring coronaviruset att söka information på Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida folkhälsomyndigheten.se, där du också hittar den senaste uppdaterade informationen.

Den 11 mars beslutade Regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 500 deltagare. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19). Resor med Tallink Silja omfattas i nuläget inte av denna begränsning men vi ser över situationen kontinuerligt. Tillsvidare gör vi inga förändringar i vårt trafikprogram utan fortsätter som vanligt med stort fokus på säkerhet – vi har goda rutiner på plats. Om förutsättningarna skulle komma att ändras kontaktar vi alla berörda gäster.

Mera på https://www.tallinksilja.se/info-om-corona